Closing pcs dari Lead Lainnya

*hanya mencantumkan produk yang closing dari lead baru selain dari lead produk yang diiklankan
*Jika tidak ada cukup isi 0 disalah satunya
*Jika ada closing Lead baru dari telegram cantumkan kesini
Lasya S,M do
Lasya L,XL do
Lasya XXL do
Lasya XXXL do
Khimar Lasya do
Darienne S,M do
Darienne L,XL do
Darienne XXL do
Darienne XXXL do
Khimar Darienne
Deeba S,M do
Deeba L,XL do
Deeba XXL do
Deeba XXXL do
Khimar Deeba
Viore S,M do
Viore L,XL do
Viore XXL do
Viore XXXL do
Khimar Viore
Navya S,M do
Navya L,XL do
Navya XXL do
Khimar Navya
Fizza M
Fizza XL
Bergo Risa M
Bergo Risa XL
Haleemah S-M do
Haleemah L-XL do
Haleemah XXL do
Haleemah XXXL do
Shadee S-M do
Shadee L-XL do
Shadee XXL do
Shadee XXXL do
Khimar Shadee
Fathia S-M do
Fathia L-XL do
Fathia XXL do
Fathia XXXL do
Khimar Fathia
Mukena Earla
Abaya Varsha M do
Abaya Varsha XL do
Bergo Varsha
Abaya Jane M do
Abaya Jane XL do
Nara S-M do
Nara L-XL do
Nara XXL do
Nara XXXL do
Khimar Nara
Keterangan
`Kirim Laporan